Conferinta de lansare

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany are onoarea de a vă invita miercuri 28 februarie 2018, ora 12.00, la sediul nostru din Timișoara, Calea Dorobanților, nr.4 , la conferința de lansare a proiectului POCU/82/3/7/104013  ”Start-up, stand-up”.

Proiectul are o durată de 36 luni, respectiv 11 ianuarie 2018 – 10 ianuarie 2021 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8,779,734.68 lei, din care 7,462,774.48 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenorialului în zona urbană și a ocupării pe cont propriu in Regiunea de Vest, iar ca rezultatele așteptate sunt  informarea a min. 3000 de persoane in zonele urbane din regiunea Vest cu privire la oportunitățile existente în domeniul antreprenorialului, dar și in ceea ce privește activitățile proiectului; dezvoltarea unui program de formare antreprenorială pentru min. 300 de persoane cu vârsta de peste 18 ani cu domiciliul sau reședința în Regiunea de Vest, care intenționează să înființeze o afacere non agricolă in mediul urban (din care min. 20 de persoane din fiecare județ al regiunii) și susținerea a min. 36 de inițiative antreprenoriale non agricole in mediul urban ale acestora ( din care min. cate 2 in fiecare județ din Regiunea Vest).

La eveniment  sunt așteptați reprezentanți ai autorităților publice locale, mass-media, ONG-urilor și persoanele interesate de promovarea antreprenoriatului în regiunea de vest.

 

Vă rugăm să ne confirmaţi participarea pe adresa de e-mail: office@startvest.ro

până la data de 27.02.2018, ora 12.00.

 

Descărcați invitația de participare.

 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Telefon: 0735230877