Ce este Start-up, Stand-up?

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/83/3/7/104013

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

          Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona      urbană

 implementat de către Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Ce oferă proiectul?

300

participanți la cursuri de antreprenoriat

cel puțin

36

afaceri selectate și finanțate

max

35000

EURO finanțare pentru fiecare afacere

Etapa I

 • Înscrierea în grupul țintă al proiectului (februarie 2018 – august 2018 sau până la atingerea numărului de beneficiari asumați prin proiect respectiv 300 persoane)
 • Înscrierea în proiect se efectuează în calitate de persoană fizică, întreprinderea urmând a fi înființată după finalizarea procesului de evaluare și selecție.
 • Cum? Accesând startvest.ro sau la sediul din Timisoara, Calea Dorobantilor, nr.4. Înscrierea în proiect (candidatura) constă în completarea unei cereri/chestionar.

Se pot înscrie în proiect persoane:

 • care să fie angajați, șomeri sau inactive ( de ex. studenți, personal casnic)
 • cu vârsta între 18-64 ani
 • cu domiciliu/reședința în regiunea Vest ( județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara sau Timiș
 • care au intenția de a înființa o afacere nonagricolă în mediul urban

Dintre solicitanții care se înscriu în proiect vor fi selectați în grupul țintă cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform Metodologiei de recrutare și selecție grup țintă.

Cursuri de competențe antreprenoriale, pentru 300 membrii ai grupului țintă, cu durata de 40 ore în sală de curs. (februarie 2018 – august 2018 )

Componenta practică a cursului se va concentra pe instruire în vederea elaborării și susținerii planului de afaceri

Se vor organiza cursuri în fiecare dintre cele 4 județe vizate (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș).

Cursurile de competențe antreprenoriale au o durata totala de 40 de ore și estimăm o intalnire pe saptamana a cate 4 ore; Cursurile oferite în cadrul proiectului sunt gratuite, sunt autorizate ANC și se finalizează cu certificate de absolvire

Orarul cursurilor se va stabili în funcție de opțiunile exprimate de candidați prin formularul de înscriere în proiect

Oportunitatea persoanelor care vor finaliza cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului de a obține o finanțare pentru demararea unei afaceri în valoare de maxim 35000 euro.

Cel puțin 36 de planuri de afaceri vor fi selectate în această etapă de către un juriu și vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare  (septembrie 2018 – octombrie 2018 )

La selecția planurilor de afaceri pot participa persoanele care au finalizat cursul de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului ( participarea la selecție nu este obligatorie )

În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, în limita a 10% -max. 3 afaceri selectate

Etapa II

 • Stagii de practică cu durata de 40 ore pentru membrii grupului țintă selectați pentru finanțarea planurilor de afaceri ( noiembrie 2018- decembrie 2018)
 • Asistență integrată pentru implementarea planurilor de afaceri selectate – servicii de consiliere, consultanță, mentorat ulterior finalizării selecției planurilor de afaceri (ianuarie 2019 – mai 2019 )
 • Înființarea întreprinderilor (iunie 2019)
 • Crearea a min. 2 locuri de muncă (iulie 2019)
 • Finanțare și monitorizarea implementării celor min 36 de afaceri ( iulie 2019 – iunie 2020)

Obligațiile intreprinderilor care vor obține finanțare

 • Sediul și punctul de lucru în mediul urban din Regiunea Vest
 • Crearea a minim 2 locuri de muncă
 • Menținerea acestora pe o perioadă de minim 18 luni, cu posibilitatea finanțării salariilor în cadrul proiectului max.12 luni

Modalitatea de finanțare

 • Tranșa I75% avans
 • Tranșa II – după ce vor realiza venituri reprezentând min. 30% din tranșa I

Cheltuieli eligibile pentru firmele înființate

 • Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
 • Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate
 • Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 • Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 • Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 • Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 • Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 • Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 • Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 • Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 • Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 • Prelucrare de date, întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice, achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic, concesiuni, brevete licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Vă mulțumim!

 • În cadrul proiectului veți găsi toată susținerea necesară deschiderii unei afaceri, inclusiv cursuri de formare antreprenorială și subvenții pentru minim 36 de intreprinderi nou înființate în valoare de maxim 35.000 euro fiecare, acordate în urma unui concurs de planuri de afaceri, respectiv stagii de practică și consiliere/consultanță/mentorat în cazul persoanelor a caror planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare.
Help-Desk