Decizie modificare metodologie

METODOLOGIEI ȘI REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI

8 – se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Procesul de selectie de idei (planuri) de afaceri se desfășoară în perioada 10.07.2018 – 10.12.2018, și include:

Lansarea anuntului de deschidere a selectiei de idei de afaceri și întocmirea dosarelor de către participanți: perioada aferentă 10.07.2018.

Înscrierea la concurs a participanților și înregistrarea dosarelor: perioada aferentă –

  • 07.2018 – 15.10.2018 ora 18.00 –pentru aplicantii care au absolvit cursul in cadrul proiectului pana in data de 10.09.2018 si aplicantii care nu participa la cursuri in cadrul proiectului,
  • 10.2018-10.11.2018 ora 18.00 – pentru aplicantii care absolva cursul in cadrul proiectului dupa data de 10.09.2018.

 

Înscrierea are loc în cadrul la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara si la locatia curenta a unitatii mobile, anuntate cu cel putin 10 zile inainte pe site-ul www.startvest.ro.

Participanții pot depune dosarele de înscriere la oricare din locațiile de mai sus, indiferent de domiciliul/reședința acestora.

Dosarele pot fi transmise si prin posta/curier, cu confirmare de primire/AWB, in plic sigilat, cu opis conform art.20 din prezenta metodologie, data preluarii dosarului de catre posta/curier sa nu depaseasca data limita pentru incrierea la concurs.     

Participantul are obligatia de transmite scanata recipisa/AWB al trimiterii in maxim 24h de la trimitere pe adresa email office@startvest.ro si sa obtina confirmarea preluarii acestuia de catre Fundatie( email, telefon).

Dosarele cu data postei/curierului care depasesc data limita de inscriere conform precizarilor de mai sus, vor fi pastrate la sediul Fundatiei fara a fi desigilate si nu vor fi evaluate in cadrul procedurii de selectie.

Orice modificări ale orarului de depunere a planurilor de afaceri vor fi anunțate în timp util pe site-ul www.startvest.ro.

Etapa de Evaluare este aferentă perioadei este cuprinsă între 11.10.2018 – 01.12.2018.

Selecția si afișarea raportului de selectie final privind planurile de afaceri finantate cel târziu în data de 10.12.2018.

Lansarea procesului de selectie, evaluarea și selecția planurilor de afaceri, încheierea conventiilor de finantare va avea loc la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany, situat în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Dorobanților nr. 4, respectiv la locatia curenta a unitatii mobile, afisata cu 5 zile inainte pe site-ul www.startvest.ro.

  1. Punctul 1.1.5, al art.24 se modifica si va avea urmatorul cuprins

1.1.5 dacă există dovada că a finalizat un program de formare în domeniul antreprenoriatului în cadrul proiectului (doar  pentru  persoanele  care  au  finalizat  cursurile  de  competențe

entreprenoriale din cadrul proiectului)

     III. Anexa nr.13 – GRILA DE EVALUARE FAZA B se modifica si este anexata prezentei decizii

Celelalte prevederi ale METODOLOGIEI ȘI REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECTIE A  PLANURILOR DE AFACERI raman neschimbate.

Prezenta se publica pe site-ul www.startvest.ro, sectiunea Metodologie.

 

Timisoara,

09.10.2018

Decizie de Modificare a Metodologie si criteriilor de selectie 09.10.18

Anexa 13 Grila faza B evaluare modificata 09.10.2018